کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : پرویز شیخ امیرلو
شماره پروانه کارشناسی 4603570056
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت گرمه و جاجرم
ایمیل P.sheykhamirloo@nkhioe.ir
موبایل 09153885209
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده