کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : پیمان فرزندی
شماره پروانه کارشناسی 4601570013
تاریخ شروع کارشناسی 1386/04/14
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل P.farzandi@nkhioe.ir
موبایل 09155097283
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده