کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : پیمان فهیمی
شماره پروانه کارشناسی 460550014
تاریخ شروع کارشناسی 1386/04/14
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل P.fahimi@nkhioe.ir
موبایل 09120262657
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده