کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : کریم سجادی
شماره پروانه کارشناسی 4601140004
تاریخ شروع کارشناسی 1395/04/01
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل K.sajadi@nkhioe.ir
موبایل 09153870914
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد