کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی باور
شماره پروانه کارشناسی 4603570057
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت گرمه و جاجرم
ایمیل M.bavar@nkhioe.ir
موبایل 09151872522
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده