امکانات سایت

امکانات سایت

لیست کلی امکانات سایت کانون کارشناسان رسمی استان خراسان شمالی به شرح زیر می باشد :

 • مدیریت مطالب
  • نمایش مطالب مهم و پر اهمیت در کانون
  • نمایش قوانین و مقررات جدید دادگاهها
  • نمایش اخرین دستورالعمل های شورایعالی
 • لیست کارشناسان
  • نمایش لیست کلیه کارشناسان فعال در کانون
  • امکان ارتباط مستقیم با کارشناس
  • جستجو در رشته، شهر، و ...
  • پروفایل کارشناسان
 • اتوماسیون اداری
  • دبیرخانه
  • ارجاع کار
  • حسابداری
 • ایمیل
  • ایمیل سرور داخلی