سایت جدید کانون خراسان شمالی

سایت جدید کانون خراسان شمالی

با توجه به رویکرد اطلاع رسانی برای هموطنان عزیز، سایت کانون کارشناسان رسمی استان خراسان شمالی با هدف اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع افتتاح شد

امید است با اشتراک گذاری نظرات سازنده خود ما را در این مهم یاری فرمایید